Ngoại kiều - Việt kiều

Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về kiều hối
09/03/2013
Lượng ngoại tệ được Việt kiều gửi về nước trong năm qua đạt hơn 10 tỷ USD, theo công bố hôm qua của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.