Bán đất tại Hải Phòng

Sắp xếp theo 
Thông tin bất động sảnDiện tíchGiáNgày đăng

Bán đất dự án Quang Minh 41530u

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
07/11/2015

Quang Minh Green City mở bán đất dự án 41625m

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
06/11/2015

Mở bán đất dự án tại Quang Minh Green City Thủy Nguyên - Hải Phòng 51723c

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
05/11/2015

Quang Minh khu đô thị đáng sống tại Thủy Nguyên - Hải Phòng 71529f

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
04/11/2015

Khu đô thị đáng sống tại Thủy Nguyên - Hải Phòng chính là khu đô thị Quang Minh Green City 41730e

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
02/11/2015

Khu đô thị Quang Minh Green City mở bán đất ở lâu dài 61625n

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
31/10/2015

Khu đô thị đáng sống tại Thủy Nguyên - Hải Phòng chính là khu đô thị Quang MInh Green City 81230j

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
31/10/2015

Khu đô thị xanh Quang Minh, nơi đáng sống tại Thủy Nguyên - Hải Phòng 31920a

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
31/10/2015

Giới thiệu Khu đô thị đáng sống nhất Thủy Nguyên-Hải Phòng 61120m

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
30/10/2015

TĐC Quang Minh Thủy Sơn- Thủy Nguyên- Hải Phòng 91127d

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
30/10/2015

KĐT Xanh Quang Minh Thủy Sơn-Thủy Nguyên-Hải Phòng 81829i

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
29/10/2015

Muốn mua đất dự án quang minh thủy sơn 21823g

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 10 Tỷ
100 m2
10000 Triệu
29/10/2015

Muốn mua đất dự án quang minh thủy sơn 31723m

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 10 Tỷ
100 m2
10000 Triệu
29/10/2015

Quang Minh Green City, Thủy Sơn, Thủy Nguyên , Hải Phòng mở bán đất dự án 41920i

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
29/10/2015

Bán đất tại Thủy Sơn 61422b

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 1 Tỷ
100 m2
1000 Triệu
28/10/2015

Quang Minh Green City Thủy Sơn,Thủy Nguyên,Hp 51527e

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 100 Triệu
10 m2
100 Triệu
27/10/2015

Quang Minh Green City Thủy Sơn,Thủy Nguyên,Hp 31729j

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 100 Triệu
10 m2
100 Triệu
27/10/2015

Quang Minh Green City Thủy Sơn,Thủy Nguyên,Hp 41720k

Địa điểm: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Tổng giá: 100 Triệu
10 m2
100 Triệu
27/10/2015
...