Nhà đất doanh nghiệp

Nhà đất bán
Nhà đất cho thuê
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội
ĐT: (84) 4 35770825/ 29 - Fax: (84) 4 35770850/60/31/32
Chia sẻ: 
Giới thiệu chi tiết

 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam


Ngày 29/4/1995, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 250/TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sắp xếp lại một số doanh nghiệp vận tải biển, bốc xếp và dịch vụ hàng hải do Cục Hàng hải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải quản lý. Hoạt động theo điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Chính phủ phê chuẩn tại Nghị định số 79/CP ngày 22/11/1995.

Tại thời điểm thành lập, Tổng công Hàng hải Việt Nam gồm có 22 Doanh nghiệp nhà nước, 2 Công ty cổ phần và 9 Công ty